30 jaar Tekstbureau Kraft Haarlem

Op 2 april 2015 heeft Tekstbureau Kraft Haarlem zijn 30-jarig bestaan gevierd.
20150404_111714-1_resized

Op 2 april 1985 begonnen met behulp van een elektronische typemachine, een vaste telefoon en een semafoon. En drie klanten (Welzijns Weekblad, Mentrum (v/h PZ Santpoort) en het Kennemer Gasthuis (v/h Elisabeth Gasthuis) in Haarlem). Intussen circa 5000 artikelen geschreven en een veelvoud aan mensen geïnterviewd.

Tekstbureau Kraft Haarlem: scheelt een stuk!20150402_155828_resized

 

 

Werk aan de winkel

Werk aan de winkel! De onderwerpen voor de komende week: profiel van een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk (POH), het hoe en wat van artritis psoriatica, de keuze voor een medische specialisatie Geriatrie, reportage coschap Neurologie, 150 jaar Emma Kinderziekenhuis en de gevolgen van de invoering van de nieuwe Jeugdwet/WMO voor kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking. Leuke en interessante schrijfklussen! 

2015: het jaar van de mooie verhalen!

feest
Tekstbureau Kraft Haarlem wenst alle opdrachtgevers,
(hoofd- en eind)redacteuren,  freelance collega’s,
fotografen en vormgevers een prachtjaar.

  We gaan voor de goede en mooie verhalen. 

HARDNEKKIGE MISVERSTANDEN

linkedn 2MISVERSTAND 1: FREELANCERS ZIJN DUUR

Dit misverstand uit zich vooral in tijden van economische recessie, waarin opdrachtgevers – begrijpelijk – kritischer zijn in hun beslissing wel of niet freelancers in te huren. Bij die beslissing wegen de kosten van de extern ingehuurde schrijver uiteraard zwaar mee. Het MISVERSTAND zit ‘m in de veronderstelling van opdrachtgevers dat de factuur van de freelancer louter bruto-netto is, oftewel dat wij als freelancers van het in rekening gebrachte honorarium alleen maar belasting hoeven af te dragen. En dus wordt er dan, soms, gedacht, dat de tarieven van “die freelancers” wel erg hoog zijn. Alsof we er veel aan overhouden. Maar het bedrag dat wij, als freelancers, in rekening brengen, is bruto-bruto.

Wat we er van opzij (moeten) leggen:

 • Inkomstenbelasting
 • Volledige premie (inkomensafhankelijke) ziektekostenverzekering (geen werkgeversbijdrage)
 • Pensioenopbouw
 • Vakantie
 • Overbrugging stille periodes
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (of reserves tijdens ziekte/tijdelijke uitval)
 • Bedrijfskosten (kantoorbenodigdheden, abonnementen media/interneet, administratie, eigen auto)

MISVERSTAND 2: EEN ARTIKEL SCHRIJF JE IN EEN PAAR UUR

Een goed, creatief, compleet en kloppend/betrouwbaar artikel schrijven, met de juiste ‘tone of voice’ voor de doelgroep, vergt tijd. Een duidelijke briefing is daarbij cruciaal. Het MISVERSTAND zit ‘m in de gedachte bij opdrachtgevers, dat het productieproces louter bestaat uit ‘enkele interviews en schrijven’. Dat moet je toch in een paar (gedeclareerde) uren kunnen doen!

Wat er voor een goed verhaal nodig is en wat er allemaal bij  komt kijken:

 • Duidelijke briefing
 • Informatie over tijdschrift/website en doelgroep
 • Inlezen/vooraf zoeken naar informatie over het onderwerp
 • (soms) Zoeken naar geschikte, te interviewen (contact)personen
 • Afspraken maken voor live of telefonische interviews
 • Voorbereiding interviews
 • Reistijd live interviews
 • Voor een reportage: al gauw vier tot zes uur aanwezig zijn
 • Aanvullende informatie opzoeken n.a.v. interviews/reportage
 • Artikel uitwerken/schrijven
 • Artikel voor akkoord naar geïnterviewden sturen
 • (soms) Eigen foto’s of verzoek foto’s van geïnterviewden
 • Correcties/aanpassingen van geïnterviewden (of hun superieuren) verwerken
 • Overleg eindredactie/(soms) controle drukproeven

 

 

Welkom PlusPunt

Tekstbureau Kraft Haarlem heet een nieuwe opdrachtgever welkom: PlusPunt, het magazine van belangenorganisatie KansPlus voor (familie van) mensen met een verstandelijke beperking.

Welkom: VNGK

logo vngkTekstbureau Kraft Haarlem is blij met het vakblad voor natuurgeneeskundigen Nederland, een uitgave van de VNGK.
We gaan er mooie verhalen voor schrijven!

Klik hier om te zien/lezen waarom u Tekstbureau Kraft Haarlem nodig heeft.

In de categorie ‘hoe het níet moet’:

'Als' of 'zijnde', maar niet allebei.

‘Als’ of ‘zijnde’, maar niet allebei.

'aan' nog wel!

‘aan’ nog wel!

waarmee …

niet zonder = met

Onpopulair? Of toch maar ‘impopulair’?

langer – eerder – sneller

Instinkertje 1

Enkelvoud – meervoud = worden

Ondernemers die voor zichzelf beginnen …

hoezo komma's

Hoezo komma’s?

maar?

Onafzichtelijke?

Doorprikt?

hun?

zijn – haar – hun

Eindredactie!!

… werd

Laat uw folder, publicatie, lezing, jaarverslag of bijsluiter controleren op taal- en tikfouten.

 

Fout!

Fout!

Ga naar Tekstbureau Kraft Haarlem/Bureau Eindredactie Nederland.
Telefoon: 06-233 64 966 of info@tekstbureau-kraft.nl.

 

Tekstbureau Kraft Haarlem: 29 jaar!

Tekstbureau Kraft Haarlem bestaat op 2 april 2014 op de kop af 29 jaar.

Economische recessie? Ja zeker. Maar wij overleefden de afgelopen drie decennia  al minstens twee economische crises.
Vol goede moed dus op weg naar 30 jaar Tekstbureau Kraft Haarlem.

Bijles voor basisschoolleerlingen

Tekstbureau Kraft Haarlem gaat bijlessen verzorgen voor basisschoolleerlingen, die moeite hebben met goed Nederlands spreken, lezen en schrijven. Het doel: een correcte en creatieve beheersing van de Nederlandse taal. Spelenderwijs uiteraard, want het gaat erom kinderen het leuke van goed Nederlands taalgebruik te leren.

Klik op bijles Nederlands basisschoolleerlingen voor meer informatie.