Bijzondere mensen, bijzonder verhaal

08871680-6282-4904-b5fe-495131d41ada_annegarnvandijk2Bijzondere mensen, bijzonder verhaal, voor ‘Status’, personeelsmagazine van het AMC.

https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Nieuws/Nieuwsoverzicht/Nieuws/We-zijn-het-AMC-veel-verschuldigd.htm

Tekstbureau Kraft Haarlem: al 31 jaar

Tekstbureau Kraft Haarlem: al 31 jaar een begrip.

schrijven is schrappen02 april 1985 –  02 april 2016

Tekstbureau Kraft Haarlem:
scheelt een stuk.

Mooi interview voor AMC

Bijzondere man met bijzondere verhalen: Steven van de Vijver, huisarts/tropenarts in Amsterdam.

Status 1#2016-interview steven van de vijver

Op naar 2016

Tchristmas_tree_256ekstbureau Kraft Haarlem wenst alle opdrachtgevers, relaties
en bezoekers van deze website harmonieuze feestdagen en een goed en gezond 2016. Laten we er iets moois van maken.

Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2015-2016. Wie weet!

Patiëntenmanifest, Cuboïdsyndroom en verstandelijk gehandicapten met een hoorstoornis

Dat is het leuke van het freelancen: dat je uiteenlopende items krijgt. De afgelopen weken heb ik geschreven over het nieuwe ‘Patiëntenmanifest’ van het AMC en over  verstandelijk gehandicapten met een auditieve ofwel hoorstoorsnis, voor het cliëntenmagazine Hallo (van Philadelphia). Daarnaast heb ik artikelen geredigeerd voor Podosophia, het vakblad van de podotherapeuten in Nederland, over het cuboïdsyndroom en het complex regionaal pijnsyndroom. Voorts heb ik de website van de SIG bijgehouden en een interessant artikel mogen schrijven voor het vakblad voor natuurgeneeskundigen over earthing.Never a dull moment.

Tekstbureau Kraft Haarlem: écht van alle zorg thuis!

30 jaar Tekstbureau Kraft Haarlem

Op 2 april 2015 heeft Tekstbureau Kraft Haarlem zijn 30-jarig bestaan gevierd.
20150404_111714-1_resized

Op 2 april 1985 begonnen met behulp van een elektronische typemachine, een vaste telefoon en een semafoon. En drie klanten (Welzijns Weekblad, Mentrum (v/h PZ Santpoort) en het Kennemer Gasthuis (v/h Elisabeth Gasthuis) in Haarlem). Intussen circa 5000 artikelen geschreven en een veelvoud aan mensen geïnterviewd.

Tekstbureau Kraft Haarlem: scheelt een stuk!20150402_155828_resized

 

 

Werk aan de winkel

Werk aan de winkel! De onderwerpen voor de komende week: profiel van een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk (POH), het hoe en wat van artritis psoriatica, de keuze voor een medische specialisatie Geriatrie, reportage coschap Neurologie, 150 jaar Emma Kinderziekenhuis en de gevolgen van de invoering van de nieuwe Jeugdwet/WMO voor kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking. Leuke en interessante schrijfklussen! 

2015: het jaar van de mooie verhalen!

feest
Tekstbureau Kraft Haarlem wenst alle opdrachtgevers,
(hoofd- en eind)redacteuren,  freelance collega’s,
fotografen en vormgevers een prachtjaar.

  We gaan voor de goede en mooie verhalen. 

HARDNEKKIGE MISVERSTANDEN

linkedn 2MISVERSTAND 1: FREELANCERS ZIJN DUUR

Dit misverstand uit zich vooral in tijden van economische recessie, waarin opdrachtgevers – begrijpelijk – kritischer zijn in hun beslissing wel of niet freelancers in te huren. Bij die beslissing wegen de kosten van de extern ingehuurde schrijver uiteraard zwaar mee. Het MISVERSTAND zit ‘m in de veronderstelling van opdrachtgevers dat de factuur van de freelancer louter bruto-netto is, oftewel dat wij als freelancers van het in rekening gebrachte honorarium alleen maar belasting hoeven af te dragen. En dus wordt er dan, soms, gedacht, dat de tarieven van “die freelancers” wel erg hoog zijn. Alsof we er veel aan overhouden. Maar het bedrag dat wij, als freelancers, in rekening brengen, is bruto-bruto.

Wat we er van opzij (moeten) leggen:

 • Inkomstenbelasting
 • Volledige premie (inkomensafhankelijke) ziektekostenverzekering (geen werkgeversbijdrage)
 • Pensioenopbouw
 • Vakantie
 • Overbrugging stille periodes
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (of reserves tijdens ziekte/tijdelijke uitval)
 • Bedrijfskosten (kantoorbenodigdheden, abonnementen media/interneet, administratie, eigen auto)

MISVERSTAND 2: EEN ARTIKEL SCHRIJF JE IN EEN PAAR UUR

Een goed, creatief, compleet en kloppend/betrouwbaar artikel schrijven, met de juiste ‘tone of voice’ voor de doelgroep, vergt tijd. Een duidelijke briefing is daarbij cruciaal. Het MISVERSTAND zit ‘m in de gedachte bij opdrachtgevers, dat het productieproces louter bestaat uit ‘enkele interviews en schrijven’. Dat moet je toch in een paar (gedeclareerde) uren kunnen doen!

Wat er voor een goed verhaal nodig is en wat er allemaal bij  komt kijken:

 • Duidelijke briefing
 • Informatie over tijdschrift/website en doelgroep
 • Inlezen/vooraf zoeken naar informatie over het onderwerp
 • (soms) Zoeken naar geschikte, te interviewen (contact)personen
 • Afspraken maken voor live of telefonische interviews
 • Voorbereiding interviews
 • Reistijd live interviews
 • Voor een reportage: al gauw vier tot zes uur aanwezig zijn
 • Aanvullende informatie opzoeken n.a.v. interviews/reportage
 • Artikel uitwerken/schrijven
 • Artikel voor akkoord naar geïnterviewden sturen
 • (soms) Eigen foto’s of verzoek foto’s van geïnterviewden
 • Correcties/aanpassingen van geïnterviewden (of hun superieuren) verwerken
 • Overleg eindredactie/(soms) controle drukproeven