TBK zie je overal

Tekstbureau Kraft Haarlem zie je overal! Ook bekend onder de afkorting.

SGS

Wij prijzen ons gelukkig: Tekstbureau Kraft Haarlem is Still Going Strong. Met daarbij een diep gevoeld medeleven met collega’s/zelfstandig ondernemers, die lijden onder de corona-beperkingen. Interviewen, schrijven en redigeren, dat kan allemaal veilig van huis uit, maar collega’s die het moeten hebben van reportages, documentaires, recensies etc. kunnen vandaag de dag nauwelijks hun werk doen. Wij wensen hen sterkte en overlevingskracht!

35 jaar Tekstbureau Kraft Haarlem!

Yes, we did it! Tekstbureau Kraft Haarlem bestaat 35 jaar!!
Lees meer over: “35 jaar Tekstbureau Kraft Haarlem!”

www.laatlauralachen.nl

De website www.laatlauralachen.nl is weer bijgewerkt! Lees alles over haar verhuizing.

Yn it Frysk

Mijn eerste stukje in het Fries! Een verslag van het evenement ‘Fytsdiner’ voor ’t Skieppesturtsje, de dorpskrant van Tjerkwerd.

Lees meer over: “Yn it Frysk”