Werkwijze

Tekstbureau Kraft Haarlem vindt het belangrijk om uw wensen en onze mogelijkheden goed door te spreken.  Dat komt ten goede aan het resultaat en voorkomt teleurstellingen. Na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail volgt in principe een persoonlijk gesprek op locatie.

Omdat een persoonlijk verkennend gesprek belangrijk is voor een goede toekomstige samenwerking verbinden wij geen (reis)kosten aan dit gesprek. Hierna kunnen we in overleg een plan van aanpak van de gewenste werkzaamheden opstellen.

Leveringsvoorwaarden

Tekstbureau Kraft Haarlem levert teksten op basis van briefing (onderwerp, insteek, doelgroep/tone of voice, vorm, te interviewen personen, aantal woorden), deadline, prijsafspraken en schriftelijke/digitale opdrachtbevestiging. Teksten worden geleverd voor eenmalige publicatie en blijven, tenzij anders afgesproken, eigendom (= onder auteursrecht) van Daniëlle Kraft. Hergebruik en (digitale) doorplaatsing zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van Tekstbureau Kraft / Daniëlle Kraft.

Tarief Tekstbureau Kraft

Tekstbureau Kraft hanteert een uurtarief van € 60,-, excl. reis- en onkosten. Afhankelijk van de aard van de opdracht worden andere, individuele prijsafspraken gemaakt. Bij langdurige opdrachten geldt een lager tarief (kwantumkorting).

Samenwerking/partners

Tekstbureau Kraft Haarlem werkt bij gelegenheid samen met:

Bent u geïnteresseerd? Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Tekstbureau Kraft Haarlem.