Voorwoord “Paddedoos” (vervolg op ‘Ach, Laukie’)

Paddedoos‘ is de titel van het tweede boek over Laura. Intussen een leuke meid van 29 jaar. Mijn dochter, ons kind. Middelste van drie. Ze heeft een stoornis in het autistisch spectrum, een verstandelijke beperking, een taal/spraakstoornis en een lichte vorm van het syndroom van Gilles de la Tourette. Plus tactiele afweer, waardoor ze aanrakingen op zijn minst als onaangenaam, maar vaker als pijnlijk ervaart. Een aai over haar bol, een arm om haar heen, water op haar gezicht, het zijn fysieke kwellingen voor Laura. Ze komt bij voorkeur met een droog hoofd uit de douche. Kus of knuffel? ‘Je sláát me!’ 
Lees meer over: “Voorwoord “Paddedoos” (vervolg op ‘Ach, Laukie’)”

Tekstbureau Kraft Haarlem: al 31 jaar

Tekstbureau Kraft Haarlem: al 31 jaar een begrip.

schrijven is schrappen02 april 1985 –  02 april 2016

Tekstbureau Kraft Haarlem:
scheelt een stuk.

Werk aan de winkel

Werk aan de winkel! De onderwerpen voor de komende week: profiel van een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk (POH), het hoe en wat van artritis psoriatica, de keuze voor een medische specialisatie Geriatrie, reportage coschap Neurologie, 150 jaar Emma Kinderziekenhuis en de gevolgen van de invoering van de nieuwe Jeugdwet/WMO voor kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking. Leuke en interessante schrijfklussen! 

2015: het jaar van de mooie verhalen!

feest
Tekstbureau Kraft Haarlem wenst alle opdrachtgevers,
(hoofd- en eind)redacteuren,  freelance collega’s,
fotografen en vormgevers een prachtjaar.

  We gaan voor de goede en mooie verhalen. 

HARDNEKKIGE MISVERSTANDEN

linkedn 2MISVERSTAND 1: FREELANCERS ZIJN DUUR

Dit misverstand uit zich vooral in tijden van economische recessie, waarin opdrachtgevers – begrijpelijk – kritischer zijn in hun beslissing wel of niet freelancers in te huren. Bij die beslissing wegen de kosten van de extern ingehuurde schrijver uiteraard zwaar mee. Het MISVERSTAND zit ‘m in de veronderstelling van opdrachtgevers dat de factuur van de freelancer louter bruto-netto is, oftewel dat wij als freelancers van het in rekening gebrachte honorarium alleen maar belasting hoeven af te dragen. En dus wordt er dan, soms, gedacht, dat de tarieven van “die freelancers” wel erg hoog zijn. Alsof we er veel aan overhouden. Maar het bedrag dat wij, als freelancers, in rekening brengen, is bruto-bruto.

Wat we er van opzij (moeten) leggen:

 • Inkomstenbelasting
 • Volledige premie (inkomensafhankelijke) ziektekostenverzekering (geen werkgeversbijdrage)
 • Pensioenopbouw
 • Vakantie
 • Overbrugging stille periodes
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (of reserves tijdens ziekte/tijdelijke uitval)
 • Bedrijfskosten (kantoorbenodigdheden, abonnementen media/interneet, administratie, eigen auto)

MISVERSTAND 2: EEN ARTIKEL SCHRIJF JE IN EEN PAAR UUR

Een goed, creatief, compleet en kloppend/betrouwbaar artikel schrijven, met de juiste ‘tone of voice’ voor de doelgroep, vergt tijd. Een duidelijke briefing is daarbij cruciaal. Het MISVERSTAND zit ‘m in de gedachte bij opdrachtgevers, dat het productieproces louter bestaat uit ‘enkele interviews en schrijven’. Dat moet je toch in een paar (gedeclareerde) uren kunnen doen!

Wat er voor een goed verhaal nodig is en wat er allemaal bij  komt kijken:

 • Duidelijke briefing
 • Informatie over tijdschrift/website en doelgroep
 • Inlezen/vooraf zoeken naar informatie over het onderwerp
 • (soms) Zoeken naar geschikte, te interviewen (contact)personen
 • Afspraken maken voor live of telefonische interviews
 • Voorbereiding interviews
 • Reistijd live interviews
 • Voor een reportage: al gauw vier tot zes uur aanwezig zijn
 • Aanvullende informatie opzoeken n.a.v. interviews/reportage
 • Artikel uitwerken/schrijven
 • Artikel voor akkoord naar geïnterviewden sturen
 • (soms) Eigen foto’s of verzoek foto’s van geïnterviewden
 • Correcties/aanpassingen van geïnterviewden (of hun superieuren) verwerken
 • Overleg eindredactie/(soms) controle drukproeven