2015: het jaar van de mooie verhalen!

feest
Tekstbureau Kraft Haarlem wenst alle opdrachtgevers,
(hoofd- en eind)redacteuren,  freelance collega’s,
fotografen en vormgevers een prachtjaar.

  We gaan voor de goede en mooie verhalen. 

HARDNEKKIGE MISVERSTANDEN

linkedn 2MISVERSTAND 1: FREELANCERS ZIJN DUUR

Dit misverstand uit zich vooral in tijden van economische recessie, waarin opdrachtgevers – begrijpelijk – kritischer zijn in hun beslissing wel of niet freelancers in te huren. Bij die beslissing wegen de kosten van de extern ingehuurde schrijver uiteraard zwaar mee. Het MISVERSTAND zit ‘m in de veronderstelling van opdrachtgevers dat de factuur van de freelancer louter bruto-netto is, oftewel dat wij als freelancers van het in rekening gebrachte honorarium alleen maar belasting hoeven af te dragen. En dus wordt er dan, soms, gedacht, dat de tarieven van “die freelancers” wel erg hoog zijn. Alsof we er veel aan overhouden. Maar het bedrag dat wij, als freelancers, in rekening brengen, is bruto-bruto.

Wat we er van opzij (moeten) leggen:

 • Inkomstenbelasting
 • Volledige premie (inkomensafhankelijke) ziektekostenverzekering (geen werkgeversbijdrage)
 • Pensioenopbouw
 • Vakantie
 • Overbrugging stille periodes
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (of reserves tijdens ziekte/tijdelijke uitval)
 • Bedrijfskosten (kantoorbenodigdheden, abonnementen media/interneet, administratie, eigen auto)

MISVERSTAND 2: EEN ARTIKEL SCHRIJF JE IN EEN PAAR UUR

Een goed, creatief, compleet en kloppend/betrouwbaar artikel schrijven, met de juiste ’tone of voice’ voor de doelgroep, vergt tijd. Een duidelijke briefing is daarbij cruciaal. Het MISVERSTAND zit ‘m in de gedachte bij opdrachtgevers, dat het productieproces louter bestaat uit ‘enkele interviews en schrijven’. Dat moet je toch in een paar (gedeclareerde) uren kunnen doen!

Wat er voor een goed verhaal nodig is en wat er allemaal bij  komt kijken:

 • Duidelijke briefing
 • Informatie over tijdschrift/website en doelgroep
 • Inlezen/vooraf zoeken naar informatie over het onderwerp
 • (soms) Zoeken naar geschikte, te interviewen (contact)personen
 • Afspraken maken voor live of telefonische interviews
 • Voorbereiding interviews
 • Reistijd live interviews
 • Voor een reportage: al gauw vier tot zes uur aanwezig zijn
 • Aanvullende informatie opzoeken n.a.v. interviews/reportage
 • Artikel uitwerken/schrijven
 • Artikel voor akkoord naar geïnterviewden sturen
 • (soms) Eigen foto’s of verzoek foto’s van geïnterviewden
 • Correcties/aanpassingen van geïnterviewden (of hun superieuren) verwerken
 • Overleg eindredactie/(soms) controle drukproeven

 

 

Welkom PlusPunt

Tekstbureau Kraft Haarlem heet een nieuwe opdrachtgever welkom: PlusPunt, het magazine van belangenorganisatie KansPlus voor (familie van) mensen met een verstandelijke beperking.

Welkom: VNGK

logo vngkTekstbureau Kraft Haarlem is blij met het vakblad voor natuurgeneeskundigen Nederland, een uitgave van de VNGK.
We gaan er mooie verhalen voor schrijven!

Klik hier om te zien/lezen waarom u Tekstbureau Kraft Haarlem nodig heeft.

In de categorie ‘hoe het níet moet’:

'Als' of 'zijnde', maar niet allebei.

‘Als’ of ‘zijnde’, maar niet allebei.

'aan' nog wel!

‘aan’ nog wel!

waarmee …

niet zonder = met

Onpopulair? Of toch maar ‘impopulair’?

langer – eerder – sneller

Instinkertje 1

Enkelvoud – meervoud = worden

Ondernemers die voor zichzelf beginnen …

hoezo komma's

Hoezo komma’s?

maar?

Onafzichtelijke?

Doorprikt?

hun?

zijn – haar – hun

Eindredactie!!

… werd