Yn it Frysk

Mijn eerste stukje in het Fries! Een verslag van het evenement ‘Fytsdiner’ voor ’t Skieppesturtsje, de dorpskrant van Tjerkwerd.

Reageer op: "Yn it Frysk"

*