Stichting Philadelphia Zorg

Tekstbureau Kraft Haarlem redigeerde in opdracht van Stichting Philadelphia Zorg (www.philadelphia.nl) diverse beleidsnotities voor cliënten/belangenbehartigers, medewerkers en externe relaties.

Publicaties:

  • Visie op medezeggenschap, incl. cliëntenversie
  • Jaarplan/begroting 2010, incl. cliëntenversie

Hallo, Ik ben …

Sinds 2011 levert Tekstbureau Kraft Haarlem ook artikelen voor het cliënten- en verwantenmagazine ‘Hallo, Ik ben …’ van Philadelphia Zorg. Het blad stelt steeds één cliënt en diens interesses en netwerk centraal, daarnaast worden er algemene en inhoudelijke artikelen in geplaatst, over nieuwe methodieken bijvoorbeeld of over de ontwikkelingen rond de transitie AWBZ en de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze meer algemene artikelen worden geschreven door Tekstbureau Kraft Haarlem. Het magazine ‘Hallo, Ik ben…’ wordt verzorgd/uitgegeven door Head Office NL  (voorheen Hemels Customer Media).