Politie Noord-Holland Noord

Daniëlle Kraft was van december 2010 tot januari 2012 als redacteur verbonden aan het medewerkersmagazine van de politie Noord-Holland Noord, van juli tot en met december 2011 tevens als tijdelijk eindredacteur (op locatie, in Alkmaar). Artikelen over de voorgenomen vorming van een landelijke politie werden in samenwerking met de korpsen Kennemerland en Zaanstreek-Waterland geproduceerd. Daarnaast hebben we de teksten verzorgd voor verschillende specials. Incidenteel worden we gevraagd voor bijzondere uitgaven.

Enkele artikelen:
Nieuwe opleiding Animal Cops, portret afdeling Verkeersongevallenanalyse, aanbesteding/aanschaf , nieuwe dienstauto, artikel over ‘Antillianenproject‘ Den Helder, intern allochtonenbeleid en diverse artikelen over samenvoeging korpsen Noord-Holland.