Opdrachtgevers 1985 – 2018

Hieronder vindt u een overzicht van alle opdrachtgevers in de periode 1985 – 2019:

 • Welzijnsweekblad
 • AMC
 • ZorgVisie (v/h Het Ziekenhuis)
 • HBO Journaal
 • Psychiatrisch Ziekenhuis Santpoort
 • Kennemer Gasthuis (v/h Elisabeth Gasthuis)
 • Gemeente Zaanstad
 • Marge
 • Landelijk Contact
 • Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere psychotrope stoffen
 • Katholieke Gezinszorg Haarlem
 • Provincie Noord-Holland: Steunfunctie Woonwagenwerk, Provinciale Sportraad,
 • Noord-Hollandse Raad voor Volksgezondheid en Welzijn, afd. Cultuur
 • Gemeente Velsen
 • Katholieke Gezinszorg Haarlem
 • Stichting Dagverblijven Geestelijk Gehandicapten Zuid-Kennemerland
 • Kamer van Koophandel Haarlem e.o
 • Rode Kruisziekenhuis/St. Jozefziekenhuis Beverwijk
 • Tijdschrift Vrouw&Bedrijf
 • Weekblad Binnenlands Bestuur
 • Gemeente Haarlem
 • Haarlems Weekblad
 • Haarlems Dagblad
 • Woningbouwvereniging St. Jozef
 • Vereniging Voorwerk
 • Verpleegkunde Nieuws
 • Tolkencentrum Amsterdam
 • Stichting Dienstencentra Zuid-Kennemerland
 • Optima Farma
 • Thuiszorg (regio’s Zaanstreek/Waterland, IJmond, Kop van Noord-Holland, Gooi en
 • Vechtstreek, Rivierenland, Alkmaar, West-Friesland, Zuid-Kennemerland,
 • Amstelveen, Gouda
 • OPG
 • Ouderenwerk Bennebroek
 • Politie Kennemerland (v/h Politie Haarlem)
 • NG (Nieuwsblad Gezondheidszorg)
 • JD Communicatie: Apotheek en Gezondheid, Body&Mind, Natural Body, Mond
 • Magazine, FitKrant, Ezeltje Prik
 • Nefarma
 • NZf (v/h NZr)
 • Streekziekenhuis Gooi Noord
 • Boomblad
 • Radio Noord-Holland
 • Elkerliek Ziekenhuis
 • Zorgverzekeraar Spaarneland
 • Prismant (v/h NZi)
 • Lokaal Bestuur 1991
 • GGZ Nederland (v/h Nederlandse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg
 • Horeca Journaal
 • Zorgverzekeraars Nederland (v/h Ver. Ned. Zorgverzekeraars)
 • Verpleeghuis De Die
 • Springer Uitgeverij: Thuiszorg Plus, Homeopathie, Podopost, Reflexzone, Podosophia
 • Brocacef
 • Audiologisch Centrum Friesland
 • Parnassia (v/h Psychiatrisch Ziekenhuis Bloemendaal)
 • Herstellingsoorden Het Duinhuis/Prins Hendriksoord
 • RAI Congrescentrum: Farmavisie Journaal
 • Buitenhek & Van Doorn Consultancy
 • Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg
 • Leo Polakhuis
 • Baby Info
 • PWZ Verzekeraars
 • Diakonessenhuis Utrecht
 • De Meren (v/h Fred. van Eeden Stichting
 • RIBW PC Hooft Amsterdam
 • Mentrum (v/h PZA)
 • Plus Magazine
 • Unicef Nieuws
 • Midi
 • Nederlands Tandartsenblad
 • Gala
 • Kind en Ziekenhuis
 • Zilveren Kruis
 • Ministerie VWS
 • Prinsenstichting
 • Van Doorn Communicatie
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Het Vaggeschip
 • Nederlands Tijdschrift Obstetrie&Gynaecologie
 • KNMG
 • Gildewerk
 • Raad voor Volksgezondheid en Zorg
 • Veth Realty Consultancy
 • Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, Amsterdam
 • Staff Magazine
 • Branding Media Groep
 • Het Handvat
 • MBC Communication
 • Veiligheidsregio Kennemerland
 • Axioma Communicatie: Centrale Huisartsenposten Rotterdam, ONVZ, Inskoop,
 • adVisie, Medireva, V&VN, Health in Bedrijf Achmea, Yarden Magazine,
 • Medsen Mag, Waarborgfonds Kinderopvang
 • NFU
 • Yogapraktijk Wonderbaarlijk Samen
 • Philadelphia Zorg
 • Politie Zaanstreek-Waterland
 • Politie Noord-Holland Noord
 • SIG organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking Midden- en Zuid-Kennemerland
 • KansPlus
 • Vakblad voor de Natuurgeneeskundige
 • Stam Media: Tulp Magazine, Cachet, ZEST Magazine