AMC

Het Amsterdam UMC (AMC) is sinds 1986 vaste opdrachtgever van Tekstbureau Kraft Haarlem. We schrijven voor diverse uitgaven van het AMC (www.amc.nl)

Publicaties:

  • Personeelsmagazine STATUS: maandelijkse artikelen/portretten/reportages
  • Ook: IM prof. dr. Ad Dunning, artikel over AMC Alumnipunt [alumnipunt], diverse afscheidsinterviews, serie portretten nieuwe hoogleraren (73), serie over Emma Kinderziekenhuis, serie over overdracht kindergeneeskunde-volwassenenzorg + artikelen over milieuzorg, arbodienst, OR, ambulancevervoer, patiënttevredenheidsonderzoeken, uitbreiding poliklinieken, invoering calamiteitenprotocol, DBC-registratie, invoering elektronisch patiëntendossier Epic (AMC/VUmc), internationale evaluatie AMC-researchprogramma etc.
  • DISCOURS (relatiemagazine onderwijs-/opleidingsregio OOR regio groot Amsterdam): diverse rubrieken/reportages (Discours)
  • Diverse specials/afscheids- en jubileumboekjes