AMC

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is al 27 jaar vaste opdrachtgever van Tekstbureau Kraft. We schrijven voor diverse uitgaven van het AMC (www.amc.nl)

Publicaties:

  • Personeelsmagazine Status: portretten van nieuwe hoogleraren voor de rubriek ‘Onder Professoren’: prof.dr. Menno de Jong (klinische virologie), prof. dr. Piet Bakker (procesinnovatie), prof.dr. Rob de Winter (klinische cardiologie), prof.dr. Carel Goslings (chirurgie/traumatologie) [carel-goslings1], prof.dr. Gemma Kenter (gynaecologische oncologie), prof.dr. Sjoerd Repping (humane voortplantingsbiologie), prof. dr. Henry de Vries (huidinfecties i.h.b. lepra), prof. dr. Bert Bos (acute kindergeneeskunde&intensive care), prof. dr. Jan Booij (experimentele nucleaire geneeskunde), prof.dr. Roelof-Jan Oostra (anatomie&embryologie i.h.b. klinische en vergelijkende morfologie).
  • Ook: IM prof. dr. Ad Dunning, artikel over AMC Alumnipunt [alumnipunt], afscheidsinterview radiotherapeut Leo Blank + artikelen over overname ambulancevervoer VZA, uitkomsten (landelijk) patiënttevredenheidsonderzoek, uitbreiding poli/Q-gebouw, invoering calamiteitenprotocol, DBC-registratie, invoering elektronisch patiëntendossier psychiatrie en internationale evaluatie AMC-researchprogramma.
  • Discours (relatiemagazine onderwijs/opleidingsregio AMC: rubriek De Huismeester): persoonlijk portret internist/opleider Sacha Lobatto, Tergooiziekenhuizen [discours-lobatto], idem Michiel Westerman, onderwijscoördinator coschappen St. Lucas Andreas Ziekenhuis, idem Meta van Voorst Vader, hoofd medische opleidingen Flevoziekenhuis, idem Ilona Paschedag, onderwijscoördinator/hoofd medische opleidingen Kennemer Gasthuis, idem Alexander Montauban van Swijndregt, voorz. centrale opleidingscommissie OLVG.